Halvårsrapport 2018 for Investeringsforeningen Investin

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Investin har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten 2018.

Afkastudviklingen i foreningens afdelinger blev i 1. halvår 2018 præget af svagt rentefald i Europa, stigende renter i USA, udvidelse af kreditspændene samt af volatile aktiemarkeder. Styrkelsen af den amerikanske dollar gennem halvåret øgede afkastet på udenlandske investeringer, mens en tiltagende usikkerhed om handelsforholdene mellem USA, EU og Kina svækkede markederne.

På den baggrund leverede foreningens afdelinger vidt forskellige afkast i 1. halvår. Afkastene i foreningens afdelinger var generelt set på niveau med eller lavere end ledelsens forventninger primo året, hvor især afdelingerne med Emerging Market aktier og obligationer med negative afkast ikke levede op til det forventede.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted på tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Investin
  
Tage Fabrin-Brasted
Direktør

Vedhæftede filer