Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har på sit møde den 27. august 2018 godkendt foreningens halvårsrapport for 1. halvår 2018.

Halvårsrapporten for 1. halvår 2018 kan fra den 27. august 2018 downloades på .

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Eric Christian Pedersen på telefon 55 47 25 46.

Med venlig hilsen
Nordea Invest

Marianne Philip                            Eric Christian Pedersen
Bestyrelsesformand                     Direktør