Heildarútlán Lánasjóðs sveitarfélaga jukust um 24% á fyrri hluta ársins 2018

Heildareignir Lánasjóðsins þann 30. júní voru 96.906 milljónir króna samanborið við 85.707 milljónir króna í árslok 2017. Mikil aukning varð á útlánum á fyrri hluta ársins í tengslum við uppgjör sveitarfélaga á lífeyrisskuldbindingum en heildarútlán jukust um 17,6 milljarða eða sem nemur 24%. Á síðustu 12 mánuðum nam útlánaaukningin 22 milljörðum eða 32%. Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu á fyrri hluta ársins var 13,4 milljarðar en 23,4 milljarðar á síðustu 12 mánuðum. Þá nam eigið fé 17.364 milljónum króna á móti 17.459 milljónum króna í árslok 2017. Vegið eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er 81% en var 97% í árslok 2017 en lækkunina má einna helst rekja til aukinnar útlánaáhættu.

Hagnaður tímabilsins nam 310 milljónum króna samanborið við 432 milljónir króna á sama tíma árið 2017. Breytingin á milli ára skýrist af lægri hreinum vaxtatekjum og neikvæðum gjaldeyrismun. 

Helstu niðurstöður í milljónum króna:  

Rekstur fyrstu 6 mánaða ársins 1.1.-30.6.181.1.-30.6.17   Hreinar vaxtatekjur…………………………..427 517 Aðrar rekstrartekjur (gjöld)……………….. (18)3 Almennur rekstrarkostnaður………………99 91 Hagnaður tímabilsins……………………..310 432    Efnahagur í lok tímabils 30.jún.1830.jún.17   Handbært fé……………………………………5.548 7.481 Útlán og kröfur…………………………………91.190 69.179 Eignir samtals………………………………..96.906 77.007    Verðbréfaútgáfa………………………………76.384 56.949 Aðrar lántökur…………………………………2.796 2.856 Skuldir samtals……………………………..79.542 59.893    Eigið fé………………………………………….17.364 17.114    CAD- hlutfall (Basel II)………………………81%99%

Framtíðarhorfur
Lánasjóður sveitarfélaga sér fram á að veitt útlán á árinu 2018 verði talsvert umfram síðustu ár, annars vegar vegna lánveitinga á fyrri hluta ársins og hins vegar vegna almennt aukinnar eftirspurnar eftir útlánum sem fyrirséð eru á seinni helmingi ársins. Búist er við að verðbréfaútgáfa muni að miklu leyti aukast í takt við útlánavöxt en vísað er í uppfærða útgáfuáætlun sjóðsins sem finna má á heimasíðu hans. Lánasjóðurinn mun starfa í meginatriðum líkt og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og aukinni þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að útvega sveitarfélögunum lánsfé á hagstæðum kjörum.

Kynningarfundur
Opinn kynningarfundur fyrir markaðsaðila verður haldinn miðvikudaginn 22. ágúst 2018 í starfsstöð sjóðsins, Borgartúni 30, 5 hæð. Óttar Guðjónsson framkvæmdastjóri mun kynna afkomu og efnahag sjóðsins ásamt því að svara spurningum. Kynningin hefst kl. 8:30 og boðið verður upp á morgunverð.

Nánari upplýsingar veitir: Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, s. 515 4949.

Viðhengi