Styrelsen i HMS Networks AB (publ) (“HMS”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2018 fattat beslut om förvärv av egna aktier i ett återköpsprogram på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa HMS åtaganden att leverera aktier enligt HMS aktiesparprogram.

Förvärv kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen kommer att ske vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2019 och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköp får ske av högst 70 000  aktier och återköpen kommer att förvaltas av SEB som fattar sina handelsbeslut oberoende av HMS vad avser de tidpunkter då återköpen sker. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Återköp får inte resultera i att HMS innehav av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till
46 818 868 och HMS innehav uppgår till 222 825 egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 707-72 29 83

HMS offentliggör denna information enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande oberoende leverantör av lösningar för industriell kommunikation. HMS utvecklar och tillverkar lösningar som ansluter automationsprodukter och system till industriella nätverk och IIoT under varumärkena Anybus®, IXXAT® och eWON®. Kommunikationslösningar för byggnadsautomation erbjuds via dotterbolaget Intesis. Utveckling och tillverkning sker vid huvudkontoret i Halmstad, i Ravensburg, Nivelles och Igualada. Lokal försäljning och support hanteras av försäljningskontor i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Belgien, Singapore, Spanien, Indien, Storbritannien, Sverige, Finland och Danmark samt genom ett brett nätverk av distributörer. HMS har över 500 anställda och omsättningen uppgick till 1 183 MSEK år 2017. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga