Árshlutareikningur Veðskuldabréfasjóðs ÍV – fagfjárfestasjóðs er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglur um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða.

Hagnaður varð á rekstri sjóðsins á tímabilinu 1. janúar til 30. júní 2017 að fjárhæð 51,8 millj. kr.
Bókfært eigið fé sjóðsins í lok júní 2017 nam 1.024,9 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Attachment